VILNIAUS BALDAI

MUMS IR APIE MUS

KOMANDOS METAI: KOKIŲ REZULTATŲ PASIEKĖME?

Data: 16 gruodžio, 2020

Praėjusiais finansiniais metais bendrovėje įgyvendinta iniciatyva „Vilniaus baldų“ Komandos metai, suorganizuota didžioji dalis numatytų veiklų. Jas komandos nariai įvertino skirtingai – apie vienas atsiliepė pozityviai, o kitas matė galimybių patobulinti. Vis dėlto, Komandos metų tikslams įgyvendinti skirtos priemonės pastebimai prisidėjo gerinant bendrovės rodiklius.

Pagrindinis „Vilniaus baldų“ Komandos metų tikslas buvo dar daugiau bendrauti, į(si)traukti ir tobulėti. Per juos pradėtas leisti ketvirtinis „Vilniaus baldų“ žurnalas, organizuoti darbuotojų ir vadovų komandos susitikimai. BG1, BG2 ir naujajame fabrike buvo įrengtos Pasiūlymų ir pastabų dėžutės, testuotos kompiuterizuotos poilsio vietos.

Pozityvūs įvertinimai

Visus šiuos žingsnius specialiai paskelbtoje apklausoje didžioji dalis – 59,5 proc. – jos dalyvių įvertino labai gerai ir gerai. „Vilniaus baldų“ žurnalas sulaukė 78,1 proc., ketvirtiniai susitikimai su vadovų komanda – 66,7 proc., o kompiuterizuotos poilsio vietos – 47,6 proc. pozityvių įvertinimų. Informacijos apie naująjį fabriką sklaidą labai gerai ir gerai įvertino 57,1 proc. kolegų.

„Dėkoju visiems komandos nariams, atsakiusiems į klausimus ir pasidalijusiems įspūdžiais apie visus metus komandiškumo jausmą didinusias veiklas. Tiek jūsų įvertinimai, tiek ir pastebimai – net 12 proc. – sumažėjęs darbuotojų kaitos rodiklis rodo, kad per metus įgyvendintos priemonės buvo iš tiesų prasmingos. Jos padėjo mums visiems daugiau bendrauti ir pažinti vieniems kitus, dažniau dalintis reikalinga informacija ir taip suprasti, kas bendrovėje patinka skirtingiems komandos nariams, o kuriose vietose reikėtų dar padirbėti. Taigi, taip sukūrėme tvirtą pagrindą tolimesnėms iniciatyvoms“, – sako Sigita Šaltė, „Vilniaus baldų“ personalo vadovė.

Lūkesčiai šiems metams

Apklausoje dalyvavę bendrovės komandos nariai išsakė ir pagrindinius lūkesčius, susijusius su iniciatyvomis, skirtomis prasidėjusiems 2021 finansiniams metams. Tiek atsakydami į klausimą, ar pernai jiems užteko žinių apie bendrovės veiklą, planus ir galimybes darbuotojams, tiek ir kalbėdami apie tai, ko tikisi toliau, kolegos akcentavo poreikį aktualios informacijos gauti dar daugiau ir dažniau.

„Apibendrindami apklausos rezultatus matome, kad net 83,3 proc. jos dalyvių norėtų aktualios informacijos sulaukti daugiau ir dažniau. Jie akcentavo, jog norėtų ir toliau skaityti elektroninę ar popierinę žurnalo versiją, dalyvauti ketvirtiniuose susitikimuose su vadovų komanda. Į išsakytus atsiliepimus ir lūkesčius atsižvelgėme planuodami ir naujus – Profesionalumo – metus. Plačiau apie jiems skirtas iniciatyvas galite skaityti šiame žurnalo numeryje“, – sako S. Šaltė.

%d bloggers like this: